Polityka prywatności

KLAUZULA Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

1. Administratorem danych jest PPUH KONTIN Sp. z o. o. z siedzibą 25 – 116 Kielce, ul. Ściegiennego 252, tel. 41 361 28 74 mail kontin@kontin.com.pl

2. Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahentów w celu:
a) realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych z kontrahentami celem wykonania świadczeń określonych w ich treści oraz obowiązków uregulowanych w ramach obowiązujących przepisów prawa w zakresie uprawnień kontrahentów z tytułu rękojmi i gwarancji, dochodzenia roszczeń,
b) wykonania obowiązków wynikających ze składanych oświadczeń woli w zakresie oferowanych towarów i usług w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia w tym zakresie roszczeń,
c) w celach marketingu bezpośredniego oferowanych produktów i usług , o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PPUH KONTIN Sp. z o. o. polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy ściśle współpracujący z Administratorem na podstawie stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;

8. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi przez PPUH KONTIN Sp. z o. o. Brak podania danych osobowych uniemożliwia realizacje usługi w PPUH KONTIN Sp. z o. o.

10. Informujemy również, że PPUH KONTIN Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Skontaktuj się z nami

Doradzimy jaki materiał zastosować, pomożemy w jego wyborze, zaplanujemy wspólnie realizację Twojego projektu, wykonamy zlecone nam zadanie gwarantując doskonałą jakość - ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

© 2020 Kontin sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Epoka

Dotacja na kapitał obrotowy dla Kontin Sp. z o.o., w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij